Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti
www.ccir.ro
Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti este o organizatie neguvernamentala, de utilitate publica, cu caracter autonom, avand drept scop promovarea comertului si industriei romanesti, pe plan intern si extern, si sprijinirea intereselor comerciantilor romani in raporturile cu autoritatile din tara si cu organismele specializate din strainatate.
Adresa: Str. OCTAVIAN GOGA, Nr. 2, SECTOR 3, BUCURESTI
Telefon centrala: 01-322.95.35, 322.95.36, 322.95.37, 322.95.38, 322.95.39
Telefon cabinet presedinte: 01-322.95.00, 322.95.01
Fax: 01-322.95.02, 322.95.49 Telex: 11374 CAMRO ; E-mail: ccir@ccir.ro

Regia Autonoma - „Monitorul Oficial"
www.monitorulficial.ro
Art.1-Monitorul Oficial al României este publicatia oficiala a statului român, în care se publica actele prevazute de Constitutie, de prezenta lege si alte acte normative.
Art.2-Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputatilor.
Art.3-Editarea Monitorul Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial" care functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor. (extras din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 423/1998)

Ministerul Finantelor Publice
www.mfinante.ro

Directia Generala a Vamilor
www.customs.ro
Directia Generala a Vamilor - Sediul Central
Adresa: Str. Matei Millo nr.13, sector 1, Bucuresti
Telefon: 00 40 21 315.58.58; 00 40 21 315.58.59; 0723.565.101; 0723.565.102; 0723.565.103;
Fax: 00 40 21 313.82.51

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci-OSIM
www.osim.ro

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
www.mmss.ro
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale face parte din administratia publica centrala, fiind in subordinea Guvernului. Are rol de sinteza pentru asigurarea si coordonarea aplicarii strategiei si politicilor Guvernului in domeniul muncii, protectiei si solidaritatii sociale .
Adresa: Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale - str. Dem I Dobrescu nr.2 B sector 1, Bucuresti.

Administratii Financiare Bucuresti

Nume

Sector

Denumire artera

Nr.postal

Telefon

Program de lucru

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PENTRU PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

1

Str. Roma

7

persoane fizice: 231.47.74/230.17.00
fax: 230.21.02
persoane juridice: 230.02.60/230.28
00/230.68.96
fax: 231.93.97

Luni -Vineri: 08.30-13.00
pauză: 13.00 - 15.00
15.00 - 16.30

Miercuri 8.30-13
15-18.30

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PENTRU PERSOANE JURIDICE

2

Str. C.A.Rosetti

39

313.40.08
310.34.50
310.34.51

Luni -Vineri: 08.30-13.00
pauză: 13.00 - 15.00
15.00 - 16.30

Miercuri 8.30-13
15-18.30

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PENTRU PERSOANE FIZICE

2

Str. Avrig

63

256.99.35

Luni -Vineri: 08.30-13.00
pauză: 13.00 - 15.00
15.00 - 16.30

Miercuri 8.30-13
15-18.30

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PENTRU PERSOANE JURIDICE

3

Calea Mosilor

156

314.62.22

Luni -Vineri: 08.30-13.00
pauză: 13.00 - 15.00
15.00 - 16.30

Miercuri 8.30-13
15-18.30

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PENTRU PERSOANE FIZICE

3

Berceni

104

319.43.32

Luni -Vineri: 08.30-13.00
pauză: 13.00 - 15.00
15.00 - 16.30

Miercuri 8.30-13
15-18.30

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PENTRU PERSOANE FIZICE

4

Brancoveanu

2

332.33.93

Luni -Vineri: 08.30-13.00
pauză: 13.00 - 15.00
15.00 - 16.30

Miercuri 8.30-13
15-18.30

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PENTRU PERSOANE JURIDICE

4

Str. Măriuca Bl. 109

14

636.51.60

Luni -Vineri: 08.30-13.00
pauză: 13.00 - 15.00
15.00 - 16.30

Miercuri 8.30-13
15-18.30

ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PENTRU PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

5

Calea 13 Septembrie

164

410.49.41

Luni -Vineri: 08.30-13.00
pauză: 13.00 - 15.00
15.00 - 16.30

Miercuri 8.30-13
15-18.30

 
sus